broedersinchristus.wordpress.com
Ware Geloof en Ware Geloofsgemeenschap
Het “Juiste Geloof” of het “Ware Geloof” waar in de Bijbel sprake van is, gaat over de houding en instelling van de mens die zijn geloof moet gebaseerd hebben op de Ene Ware…