broedersinchristus.wordpress.com
Gods vergeten Woord 26 Epiloog
Epiloog In dit verhaal heb ik u willen tonen dat de oorspronkelijk Bijbelse boodschap een eenheid vormt, een samenhangend geheel. Maar door het insluipen van elementen van niet-Bijbelse oors…