braziliaansportugeesleren.wordpress.com
Preposição “PARA”
preposição, “para”, voorzetsel “naar”, preposition “to” “for”Preposição “para” , preposições, para, to, for, preposition, voorzetsels,voo…