bratislavazen.sk
Koncoročný príhovor sanghe - Kwan Um Zen Bratislava
31.12.2017 Milá Sangha, Najvzácnejší klenot, oslovujem ťa už tradične ku koncu roka. Chcem každému jednému z Vás poďakovať za Vašu aktivitu a záujem o zenovú prax. Hlboko sa klaniam pred ochotou bratislavských učiteľov dharmy vo výcviku, ktorí sa chopili organizovania a riadenia našich ústraní. Naša vďaka patrí tým, čo im v tom pomáhali, usilovne a poctivo sťahovali veci z centra, pripravovali …