brankicasm.wordpress.com
Info čas: Kako postati bloger?
Nisam, inače, mislila ništa napisati na ovu temu. Mislila sam samo staviti objavu koju je predsjednica Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia, Ana Galić objavila na svom blogu