brankicasm.wordpress.com
Bolji život – Razgovor sa Tatjanom Smiljanić
Ko je Tatjana? Zašto baš ona da bude uzor mladima? Ko je taj ko može da pokrene nekoga da promjeni svoj život? Ona je rekla da sve počinje od nas samih. I njena priča ako može da posluži kao putoka…