brankicasm.wordpress.com
Kako do nove teme za pisanje
Svaka profesija u veze pisanja, u jednom momentu, dovede do te tačke kad više nema tema za pisanje. Šta sljedeće napisati? Ne stvarno. Da li su to novinari, blogeri ili marketing eksperti. Tema je …