brankicasm.wordpress.com
TRANSPARENTNOST MEDIJSKOG VLASNIŠTVA I PRAVA NOVINARA
Situacija u medijima nikad nije bila na zavidnom nivou, pa nije ni sada, počevši od samog prava novinara do transparentnosti medijskog vlasništva. I dalje se postavljaju pitanja i na njih se ne zna…