brakeman1.com
Elijah Taken to Heavenאליהו נלקח לגן עדן
אליהו נלקח לגן עדן 1 Kings 18:41 עד 2 מלכים 2:14אליהו חזר עם אחאב עד יזרעאל, מקום יפהפה שבו המלך היה ארמון. אבל איזבל איים להרוג את הנביא, ולכן הוא נמלט על נפשו מתוך ישראל לתוך ממלכת יהודה, ועד באר…