braghu.com
పురోహితులు మంత్రాన్ని సగమే చదువుతారా ? - BE HAPPY
మాములుగా మనము రోజు స్నానము చేస్తాము కదా ఎంత సమయము పడుతుంది? ఒక పది నిముషాలు. అదే పండుగలప్పుడు ఒక అరగంట పడుతుంది రెండు స్నానాలే మరి టైం లో ఎందుకు తేడా ? [...]