bpm-parental-alienation-support-group-skandinavien.dk
Psykisk vold er et sundshedsproblem og ikke et skillemisse problem
Kære Familie Behandler og Sundhedsfaglige Personale i de Danske Kommuner Vi har uddannet os i løsning på den psykisk vold som pågår på børn i forbindelse med høj konflikt sager også kaldet Forældre…