botaegruas.com
Molusqet, përse nuk duhet t’i konsumoni në shtatzani?
Kerpudhat, ushqimi qe te mbron nga kanceri! A mund te konsumoj molusqe në shtatzani? Me siguri e keni pyetur ndonjëherë...