botaborrelia.wordpress.com
BOTA BORRELIA – CURE LYME – Borreliapatient får ersättning 10 år efter bristande behandling. Lyme patient receives compensation 10 years after inadequate treatment.
Nu händer saker slag i slag, som en ketchupeffekt nästan och det känns extra roligt inför detta nya år att denna nyhet startar det nya året i Borreliavärlden, något som kan komma att få stor påverk…