botaborrelia.wordpress.com
BOTA BORRELIA – PROVSVAR, REFERENSVÄRDEN & CD 57-Testet
Nu har jag funnit en sida som ger provsvar med referensvärden att jämföra med. Man ska dock helst ha en Borreliakunnig läkare som kan tolka testerna för en säker diagnos, men man kan få ett ungefär…