bosnianroyalfamily.wordpress.com
Sad Side of Bosnian Science: How Not To Do Your PhD Thesis (Medzida Mulic) – Tužna strana bosanske nauke: kako NE raditi doktorsku disertaciju (Medžida Mulić)
Tužna strana bosanske nauke – kako NE raditi disertaciju! • Omerbašić, M. (2012) Primjedbe, mišljenja, prijedlozi i pitanja na predloženu disertaciju kandidata Mr. Medžida Mulić : “Istr…