borreliablogg.wordpress.com
Bota kroniska sjukdomar med GcMAF – eller diet?
För dig som inte känner till vad nagalase och GcMAF är så finns det en enkel och något humoristisk sammanfattning här: Kroniska sjukdomar, som persisterande borrelia och andra coinfections, ME, vi…