borreliablogg.wordpress.com
PCR-teknik för att upptäcka borrelia
Senaste nytt om PCR-testet som borde användas som ett komplement till ELISA och Western Blot: ”PCR står för Polymerase Chain Reaction. Det är numera en av de mest använda molekylärgenetiska m…