borreliablogg.wordpress.com
SBU’s borreliabehandlingsrapport
Rapporten släpptes idag, en kort sammanfattning finns här, hela finns att ladda ner från sidan: Tyvärr kommer man inte fram till så mycket då det vetenskapliga underlaget bedöms vara otillräckligt&…