borreliablogg.wordpress.com
Borrelia – sköldkörtelfel – Alzheimer
Det verkar finnas en tydlig koppling mellan dessa tre. En otillräckligt behandlad borreliainfektion leder ofta förr eller senare till att sköldkörteln inte längre producerar tillräckligt med T3-hor…