borreliablogg.wordpress.com
Elisa visar ofta fel vid långvarig borrelia
Jag liksom tusentals andra har fått lida svårt av fel diagnostiseringar pga testet Elisa som vården sätter för stor tilltro till. Att det mäter antikroppar gör det väldigt osäkert, våra immunförsva…