borreliablogg.wordpress.com
”Vetenskap och beprövad erfarenhet”
Dessa ord används som ett mantra i fåfänga försök att diskvalificera den behandling som ges bl.a. för borrelia som har blivit långvarig. Detsamma gäller många andra diagnoser. Men vad betyder det? …