borreliablogg.wordpress.com
Protomyxzoa – en bidragande faktor?
Denna varelse skulle kunna förklara mycket, den skulle kunna utgöra en med fästingsinfektionerna samverkande organism som orsakar kronisk trötthet och bildar biofilm. Det förklarar också varför bor…