borreliablogg.wordpress.com
Svikna igen, SMI utredningen cementerar fast oss med borrelia i sjukdom.
SMI kom ut med utredningen och det blir inga förändringar så att nya diagnosmetoder kan användas. Det är uppenbart att detta var meningen med utredningen från första början. I utredningen så skrive…