borreliablogg.wordpress.com
Kronisk borrelia och längre behandling.
Vissa ställer frågor som: Är ni inte rädda för längre behandling? Svar: Varför vara rädda för något som ger oss chansen att bli friska? Ska vi inte vara mer rädda för felaktiga diagnoser av vården …