borreliablogg.wordpress.com
Reumatism, MS, SLE och andra autoimmuna sjukdomar, finns det koppling till borrelia?
Kopplingen mellan borrelia och autoimmuna sjukdomar är mycket intressant. Nästan alla med kronisk borrelia har felaktigt fått nån eller flera av dessa diagnoser av Svensk sjukvård. Att vi även är m…