borreliablogg.wordpress.com
Tvångsmatning. Antidepressiva mediciner. Ett hårt slag i huvudet.
Börje Peratt lyfter fram hur vissa av Reimers vänner i VoF på ett mycket vidrigt sätt attackerar oss borreliasjuka. ”Cajsa Lisa Anderson (Göteborg): ”-Som vi har sagt här så många gånger tidi…