borreliablogg.wordpress.com
Beviset för kronisk borrelia: biofilm!
Dr. Alan MacDonald berättar i en intressant artikel om svårigheterna med att få ut vetenskapliga studier som visar att kronisk borrelia finns. ”The most important milestone happened in Novemb…