borreliablogg.wordpress.com
MS är det Borrelia, TWAR (Chlamydia pneumoniae) som egentligen ligger bakom det?
Ja frågan är berättigad eftersom borrelia har visat sig ge likadana symtom och lesioner i hjärnan som vid MS. ”Perhaps the biggest ongoing medical scandal of the past hundred years is the fac…