borreliablogg.wordpress.com
Vi inbjuder till en seriös dialog med läkare och forskare
Vi önskar att debatten kring borrelia var inriktad på att driva utvecklingen framåt. Nu smutskastas och idiotförklaras det åt båda håll vilket inte är vad vi önskar. Att seriöst och med ett öppet s…