borreliablogg.wordpress.com
Plötsligt blivit psykiskt sjuk? Nej, du har nog bara fått en infektion…
Många som inte får någon behandling för borrelia/coinfections får till slut psykiska symtom ovanpå de fysiska. De brukar börja dyka upp så smått i andra stadiet för att sedan förvärras massivt i de…