borreliablogg.wordpress.com
ILADS en organisation av kunniga läkare som lär ut om borrelia
Flera mycket kunniga läkare startade denna organisation för att utbilda andra läkare och för att forska och lyfta fram forskning som driver utvecklingen framåt. ”The information presented in …