borreliablogg.wordpress.com
Fästingar sprider inte bara borrelia!
Tyvärr är kunskapen väldigt dålig på vårdcentralerna om andra infektioner som sprids av bl.a. fästingar. Vilket innebär att prover inte tas (annat än på borrelia i bästa fall), och att behandling i…