borreliablogg.wordpress.com
Långvarig antibiotikabehandling i PCR bekräftad persistent borrelia
Sammanfattning: Vi undersökte ett urval av 90 personer som tidigare fått antibiotika för borrelia utan att uppleva full resolution av sina symtom och hade tecken på ihållande infektion dokumenterat…