borreliablogg.wordpress.com
Ovilja att sätta diagnosen Borrelia skadar människor!!
Vi är tusentals som sett den uppenbara oviljan att sätta diagnosen borrelia trots en klinisk bild som stämmer med det och i vissa fall även positiva prover. Ett exempel: 15 tjej som är duktig i fot…