borreliablogg.wordpress.com
Oförmåga att diagnosticera borrelia i Sverige
Har noterat att Svenska läkare alltid efterfrågar analyssvar från blod eller likvor när det gäller sjukdomen Borrelia trots att det står i läkemedelsverkets rekommendationer att diagnosen kan ställ…