borobalatar.com
پس از تصرف عفرین مجسمه کاوه آهنگر پایین کشیده شد
نیروهای ترکیه مدعی فرار نیروهای کرد موسوم به “YPG” از عفرین شده اند اما سخنگوی نیروهای کرد اعلام کرده جنگجویان کرد نگریخته اند بلکه از بیم ایجاد قتل عام غیرنظامیان مقاومت نکرده اند. در …