borobalatar.com
وقتی رضا پهلوی، توییت خامنه‌ای را ریتوییت می‌کند
دماوند، رضا پهلوی با ریتوییت کردن یکی از توییت های سیدعلی خامنه ای، او و جمهوری اسلامی را به طور مستقیم هدف انتقادات خود قرار داد. توییتی که رضا پهلوی به آن واکنش نشان داده، مربوط یه یکی از دیدارها…