borobalatar.com
هواداران آیت الله شیرازی به سفارت جمهوری اسلامی در لندن حمله کردند
گروهی از هواداران آیت‌الله صادق شیرازی از روحانیون شیعه مخالف جمهوری اسلامی، روز جمعه با تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و سپس ورود به این سفارت، پرچم ایران را پایین کشیدند. بنا بر …