borobalatar.com
فاکس نیوز: معترضان در ایران آماده اند “روز نو” را به رژیم خبر بدهند
گزارشی از الکس دیاز در وبسایت فاکس نیوز با نزدیک شدن به سال نو در ایران، معترضان مخالف رژیم برای نمایش قدرت و درخواست آزادی های بیشتر از جمله دسترسی به اینترنت به خیابان ها می آیند. واحد روزنامه نگ…