borobalatar.com
ضرب و شتم مردم مال باخته توسط نیروی انتظامی و لباس شخصی ها
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.