borobalatar.com
رحیم پور ازغدی: وظیفه من در۴ سال آینده، ایستادن جلوی روحانی است!
رحیم پور ازغدی: وظیفه من در۴ سال آینده، ایستادن جلوی روحانی است! رأی مردم برایم مهم نیست! من از رئیس جمهور خیلی بیشتر می‌‌فهم!…