borobalatar.com
درخواست مركل از اتحاديه اروپا در مورد ايران و روسيه
🔴 صدر اعظم آلمان خواستار اعمال فشار از سوی اتحادیه اروپا بر «روسیه و ایران» برای توقف خشونت‌ها در سوریه شد 🆔@Sedaiemardom آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از اتحادیه اروپا خواست برای پایان بحشیدن خشونت‌ها…