borobalatar.com
حشمت طبرزدی در پیامی از رای آری خود در ۱۲ فروردین ۱۳۸۵ پوزش خواست
به گزارش گذار، حشمت طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، بابت رای آری ۱۲ فرودین ۱۳۸۵، خود را سرزنش کرد و از نسل های بعدی خودش پوزش خواست. حشمت طبرزدی در پیامی اعلام کرد: «از بابت رای آری در ۱۲ فرو…