borobalatar.com
اشغال ساختمان سفارت سابق ایران در بن در همبستگی با زنان ایرانی
رادیو زمانه ـ گروهی از فعالان آنارشیست ساختمان سابق سفارت جمهوری اسلامی در شهر بن را هشتم مارس و به مناسبت روز جهانی زن اشغال کردند. اشغال سفارت سابق به سومین روز خود وارد شده است. «انستیتو پژوهش‌ه…