borobalatar.com
آخرین گزارش از وضعیت دراویش زندانی و مجروح
به گزارش خبرنگار #مجذوبان_نور و به نقل از کمیته پیگیری دراویش زندانی؛ آخرین گزارشات رسیده طی سه روز گذشته به این کمیته به شرح زیر است: تعداد #دراویش #بازداشت‌شده تاکنون توسط نهاد و رسانه‌های داخلی …