borobalatar.com
آتش سوزی یکی از هتل های خیابان امام رضا
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.