bordernepal.wordpress.com
Where is the original copy of Sugauli Treaty ?
Where is the original copy of Sugauli Treaty ? सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति खोइ ? – बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ४ मार्च १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतबीच भएको सिमाना सम्बन्धी सुगौली सन्धिको …