bordernepal.wordpress.com
Indian Special Security Bureau Camp at Nepal-India Junge (Masonry) Boundary Pillar
जंगेखम्बामा एसएसबी क्याम्प बुद्धिनारायण श्रेष्ठ दुई देशबीचको सीमाविन्दुका रूपमा काम गर्ने जंगेखम्बामा दाम्लो घुसारी सीमाका वास…