bordernepal.wordpress.com
Indo-Nepal Yoga Diplomacy
भारत-नेपाल योग कूटनीति बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भारतबाट समय-समयमा विभिन्न वर्गका कूटनीतिज्ञहरू नेपाल आउने-जाने कुरो नौलो होइन । भारतीय ‘ट्रयाक वान्’ भन्दा ‘ट्रयाक टु’ कूटनीतिज…