bordernepal.wordpress.com
Think before signing border map
सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सोचौं बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपाल र भारतबीच तयार भएका १ सय ८२ थान सीमानक्सामा दुई देशका पदाधिकारीले चाँडै हस्ताक्षर गर्न लागेका छन् । केही समयपछि हुने प्रधानमन्त्र…